Velkommen til

Akasha læsning- og fjernhealing i Jylland

Herinde kan du læse om effekterne ved arbejdet igennem akasha arkiverne, og hvordan det er muligt at fjerne negative tanke- og handlemønstre, overbevisninger m.m. som vi har med i vores bagage.

Vægtklodser som tynger os ned og kan bremse os i at leve det liv, vi længes efter – på trods af talrige terapitimer, – på meget kort tid.

Hos mig er det også muligt at få healing med åndelige læger og at få foretaget husrensninger. Alt mit arbejde foregår fra afstand og afleveres til dig skriftligt.

Et spirituelt healings forløb – Rejsen hjem til dig selv.

Hos Room of Ease har jeg udviklet et skræddersyet 1:1 forløb til dig der ønsker at slippe de blokeringer, der hindrer dig i at mærke din sjælekraft og træffe de beslutninger der skal til, for at du kan leve det liv du drømmer om.

Hvad er akasha arkiverne?

Denne form for healing bevidstgør roden til dine begrænsninger. Kan du mærke, at der ligger noget bag et bestemt tema for dig, som virker nærmest umuligt at få greb om, eller genkender du på anden vis at dine forsøg på at øge din livskvalitet ikke har haft den ønskede effekt, kan en akashisk healing være løsningen, da man her finder ind til den/de underliggende årsager og fjerner påvirkningen af dem.

Dette er en metode som bruges til at observere, forløse og fjerne karmiske blokeringer, som vi oftest ubevidst bærer rundt på. Vores blokeringer er kommet i takt med vores erfaringer på Jorden og fra andre universer, de bunder ofte i traumer og kan have siddet i os i rigtig mange liv. Derfor kan en blokering føles som en del af os, og være svær at få øje på.

Den kan komme til udtryk igennem uhensigtsmæssige reaktions – og følelsesmønstre. Her kan man have gjort sig bevidst omkring, at der er noget man vil arbejde med i sin egen udvikling.

Der kan også ligge uhensigtsmæssige forbindelser til andre sjæle.

Karmaen i traumer og forbindelser er alt sammen noget vi har samlet op på vores sjæls rejse, som har givet mening i form af en dybere læring – men meget af den karma vi bærer rundt på, tjener os ikke længere, og kan tværtimod hindre os i at have det liv, vi inderst inde ønsker os.

Det akashiske arkiv, er et rum udenfor tid og sted, og indeholder oplysninger om alt (ALT!) hvad der nogensinde er foregået for hvert enkelt levende individ.
Både på Jordens fysiske plan, men også i andre universer vi som sjæle har været trænet i, inden vi kom hertil.

Fordi det akashiske arkiv findes overalt omkring os, er afstanden mellem klient og healer ikke af betydning for arbejdet, som det kan være i nogle former for healing. Derfor er det muligt at heale et menneske på den anden side af jordkloden uden før at have mødt dem.

Hvis en blokering har sin rod i et traume fra et tidligere liv, kan jeg igennem dette arkiv og i samarbejde med de tilknyttede guider få de oplysninger, der forbinder blokeringen til en bestemt oplevelse, aftale, mv. som er årsagen til denne. Hvis den er udtjent, fjernes den – det kaldes en clearing – og derfor kan et dybtliggende problem være væk fra den ene dag til den anden.

De blokeringer som stadig tjener os, lader vi være. Noget karma sidder i os, for at vi stadig skal lære af det, og udvikle os. Men at få årsagen til et emne beskrevet, kan hjælpe til en større accept, og deraf opnåelse af en højere livskvalitet.

Jeg kan også finde sjælens information omkring bl.a. udviklingsrejsen og erfaringer, som kan skabe en meget dybere selvforståelse.

Hvad er en clearing?

Clearingen af den karma, der tynger dig og er udtjent, beder jeg vores guider om at fjerne, når jeg er i forbindelse med dem i dine akashiske arkiver. Dette er, som selve sessionen, rent energetisk arbejde der ikke behøver din tilstedeværelse.

Clearingen foretager jeg altid umiddelbart inden jeg sender dig din skriftlige session, og det vil fremgå af den, hvad der er clearet, hvad der skal arbejdes videre med fra din side i perioden efter sessionen (se Handlinger og Indsigter,) og hvad der endnu tjener dig at beholde – nu med bevidstgørelsen omkring det.

Denne form for healing kapper rødderne til dine begrænsninger. Har du prøvet forskellige typer terapi og / eller healing, i et forsøg på at øge din livskvalitet uden den ønskede effekt, kan en akashisk healing være løsningen. I denne form for healing findes og fjernes de underliggende årsager, og dermed effekten af dem i dit liv.

Dette er en metode, der bruges til at observere, frigive og fjerne karmiske blokeringer, som vi ofte ubevidst bærer rundt på. Vores blokeringer fungerer som overlevelsesmekanismer, og kommer med vores erfaringer på Jorden og fra andre universer.

De kan være rodfæstede i traumer eller blot små oplevelser, der har sat sig i vores system – nogle af dem igennem flere liv – derfor kan en blokering føles som en del af os, og være svær at få øje på.

Det kan udtrykkes gennem uhensigtsmæssige reaktions- og følelsesmønstre. Eller som selvbegrænsende tanker og overbevisninger.

Har du en eller flere problemstillinger, kan jeg få de nødvendige oplysninger i samarbejde med de tilhørende guider, og forbinde dit problem med bestemte oplevelse, aftale mv. Hvis det er udtjent, fjernes det i clearingen, og sådan kan et dybtliggende traume ophøre med at påvirke os på meget kort tid.

Noget karma har stadig et stort formål for os, og healeren undersøger altid, hvad der er til vores fordel at cleare, og hvad der kun skal beskrives, så vi stadig kan lære af det og udvikle os. At få grunden til et emne beskrevet kan dog hjælpe til en større forståelse og accept, og dermed opnåelsen af en højere livskvalitet.

Den akashiske healer kan også finde oplysninger om din sjæls type, forskellige indflydelser, sjælsformål osv. hvilket kan åbne til en større sjælsforbindelse for dig.

Effekt

Nogle gange kan clearingen mærkes umiddelbart efter en akashisk session. Men vi kan have blokeringer, der er blevet så integrerede i os, at der kan gå flere måneder, før de bliver sluppet helt fri.

Selvom en blokering vil skabe negative mønstre for os, kan den føles tryg og velkendt, fordi vi kender den. Vores ego prøver at holde fast i den, for at undgå at blive skubbet ud af komfortzonen – selvom det er i positiv retning.

Handlinger og Indsigter

Til særligt dybe blokeringer, vil jeg sætte en handling på, der skal udføres af dig, som en hjælp til at slippe dem helt. Dette er også et værktøj til at forløse den savn og smerte, der kan være forbundet med at slippe karma. Det er med til at give en nænsom overgang fra det gamle til det nye. Hvor det gamle slipper, kan der føles lidt tomt, indtil nye tanker og handlinger har indfundet sig, og skaber en højere vibration.

Målet er altid at skabe den højst mulige vibration, at gøre det muligt for dig at leve det liv, du drømmer om og er skabt til.

At virkningen ind imellem kan føles umærkelig, fordi det kan tage tid for nye energier at indfinde sig, kan gøre det vanskeligt at vide, om clearingen har haft den ønskede effekt. Derfor kan det være rart at have en opfølgende samtale omkring sessionen i dagene efter, for at få samlet op på evt. ændringer. Det kan hjælpe dig til at se den forandring der er sket og fortsat er i bevægelse.

Jeg vil altid anbefale dig en opfølgende samtale om sessionen et par dage efter din clearing – primært for at besvare tvivl / spørgsmål, og skabe en dybere forståelse. Og fordi jeg elsker at snakke og forbinde mig med dig. Jeg tilbyder en halv times opfølgende samtale til 199 kr.

Anbefalinger fra mine klienter

Læs de fulde anbefalinger her

Kontakt mig

Jeg tilbyder dig gerne en gratis samtale, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en session er det rigtige for dig.