Akashisk Husrensning

Da jeg har tilgang til al information igennem de akashiske arkiver, kan jeg ligeledes finde oplysninger omkring dit hjem eller et specifikt område, som du mærker negative påvirkninger fra. Jeg spørger ind til evt. forbindelse mellem dig eller andre i husstanden og den/de energier, jeg finder.

Årsagen til hvorfor de er her.

Om der kan være en åbning (det, der også kaldes en portal) hvorfra der kan komme energier igennem.

Evt. budskaber eller noget helt andet jeg lige falder over. Ingen sessioner er ens, og jeg oplever rigtig tit, at få små ”sidebemærkninger” serveret. Jeg er ikke clairvoyant, men har klar-evner, som undertiden manes frem, når der er noget vigtigt, der skal oplyses omkring.

Sådan laver jeg de skriftlige fjern-sessioner

Jeg åbner op til akasha arkiverne gennem min krop med en særlig teknik, og hidkalder mine guider. Herefter tuner jeg ind på dig vha. navn, fødeby og fødselsdato, så disse oplysninger er nødvendige for mig for at kunne lave en session til dig. Til at besvare de spørgsmål, jeg stiller, bruger jeg et pendul.

De svar jeg får, går altså direkte fra guiderne igennem pendulet. Jeg er ikke clairvoyant, her blot objektiv formidler af den information jeg trækker ned fra dit akasha arkiv. Meget formidles dog intuitivt, efter validering af pendulet.

Så man kan sige, at jeg er et mellemled mellem den guddommelige formidling, der er i din højeste vej at vide, igennem samarbejdet med vores guider.