Hvad er akasha arkiverne?

Denne form for healing bevidstgør roden til dine begrænsninger. Kan du mærke, at der ligger noget bag et bestemt tema for dig, som virker nærmest umuligt at få greb om, eller genkender du på anden vis at dine forsøg på at øge din livskvalitet ikke har haft den ønskede effekt, kan en akashisk healing være løsningen, da man her finder ind til den/de underliggende årsager og fjerner påvirkningen af dem.

Dette er en metode som bruges til at observere, forløse og fjerne karmiske blokeringer, som vi oftest ubevidst bærer rundt på. Vores blokeringer er kommet i takt med vores erfaringer på Jorden og fra andre universer, de bunder ofte i traumer og kan have siddet i os i rigtig mange liv. Derfor kan en blokering føles som en del af os, og være svær at få øje på.

Den kan komme til udtryk igennem uhensigtsmæssige reaktions – og følelsesmønstre. Her kan man have gjort sig bevidst omkring, at der er noget man vil arbejde med i sin egen udvikling.

Der kan også ligge uhensigtsmæssige forbindelser til andre sjæle.

Karmaen i traumer og forbindelser er alt sammen noget vi har samlet op på vores sjæls rejse, som har givet mening i form af en dybere læring – men meget af den karma vi bærer rundt på, tjener os ikke længere, og kan tværtimod hindre os i at have det liv, vi inderst inde ønsker os.

Det akashiske arkiv, er et rum udenfor tid og sted, og indeholder oplysninger om alt (ALT!) hvad der nogensinde er foregået for hvert enkelt levende individ.
Både på Jordens fysiske plan, men også i andre universer vi som sjæle har været trænet i, inden vi kom hertil.

Fordi det akashiske arkiv findes overalt omkring os, er afstanden mellem klient og healer ikke af betydning for arbejdet, som det kan være i nogle former for healing. Derfor er det muligt at heale et menneske på den anden side af jordkloden uden før at have mødt dem.

Hvis en blokering har sin rod i et traume fra et tidligere liv, kan jeg igennem dette arkiv og i samarbejde med de tilknyttede guider få de oplysninger, der forbinder blokeringen til en bestemt oplevelse, aftale, mv. som er årsagen til denne. Hvis den er udtjent, fjernes den – det kaldes en clearing – og derfor kan et dybtliggende problem være væk fra den ene dag til den anden.

De blokeringer som stadig tjener os, lader vi være. Noget karma sidder i os, for at vi stadig skal lære af det, og udvikle os. Men at få årsagen til et emne beskrevet, kan hjælpe til en større accept, og deraf opnåelse af en højere livskvalitet.

Jeg kan også finde sjælens information omkring bl.a. udviklingsrejsen og erfaringer, som kan skabe en meget dybere selvforståelse.